• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Om mønsterbrydning og valg af terapiform

juli 29, 2018

Om mønsterbrydning og valg af terapiform

Hvordan bryder du et mønster du er træt af?

Vores mønstre er den måde vi automatisk handler på og det er samtidig vores måde at opfatte verden på.

De to ting kan ikke skilles ad.

Det er ligesom fisken der både lever ubevidst i og svømmer rundt i vandet.

Tager du en fisk op ad vandet, vil den reagere med panik. Og hvis vi leger med den metafor og overfører det til et menneske, så ville det nok svare til at blive bortført af aliens, sådan som du sikkert har set på film.

Alt er helt anderledes. Chokerende og livsfarligt. Det må for alt i verden undgås. Sådan tænker vores underbevidsthed og vores kropsjeg. Det er den del af os som ikke kommunikerer med ord, men med følelser, sansninger og fornemmelser.

Derfor er det så svært at bryde et mønster. Det er noget som er så indgroet i dig, at du knapt bemærker det.

Du opdager det måske først hvis nogen påpeger din adfærd eller måde at tale om dig selv eller verden på.

Du kan have opdaget at du har et mønster og alligevel kan du ikke bryde det.

Du oplever måske dig selv overspise, rende efter partnere der ikke er gode for dig, du kommer hele tiden i konflikt med folk, drikker for meget, arbejder for meget, spiller for meget eller udskyder ting der er vigtige for dig i dit liv.

Og det er så frustrerende.

Vores mønstre er ofte opstået i vores barndom.

Mens vi er små er vores sind og hjerner, ja hele vores nervesystem ekstremt påvirkeligt og designet til at danne nye mønstre. Og det er godt, fordi mønstrene har den vigtige funktion at gøre det lettere at navigere i en kaotisk verden, uden at vi skal bruge alt for meget mentalt krudt på at analysere alting.

Vi får faktisk installeret nogle kort i vores indre verden, som vi derefter navigerer efter.

Problemet opstår når vi får indkodet et mønster som senere viser sig at være falsk eller utidsvarende for den situation vi er i som voksne.

F.eks kan vi opleve at blive overset eller nedgjort som børn, og så danner vi et mønster der hedder “ jeg er ikke god nok”. Senere kan vi så måske møde den sødeste partner i verden, men vores mønster siger: “Jeg er ikke god nok” og så smadrer vi ubevidst forholdet med vores adfærd.

Alt det her foregår i en del af vores bevidsthed (hjernedelen amygdala) som vi faktisk ikke har ret god bevidst adgang til.

Nogle af mønstrene er allerede installeret længe før vi fik eller forstod sprog. Det er lagret i en del af hjernen som ikke bruger et talesprog med almindelige ord. Det taler med følelser.

Problemer med at bryde mønstre opstår på grund af vores dårlige evne til at forstå vores egne følelser.

Den måde de fleste af os vi lever vores liv på er styret af den del af vores hjerne som tænker og laver rationelle udregninger.

Den del af hjernen er ikke særlig god til at forstå det følelserne forsøger at sige, og den rationelle hjerne er i den grad ringe til at forsøge at ændre mønstre med.

De to dele taler ikke rigtig samme sprog.

Det er derfor almindelig psykoterapi ofte kun kan hjælpe med at skabe klarhed over hvilke mønstre vi har, og hvorfor de kan være et problem, og at vi skal gøre noget ved dem. Men kun at tale om tingene vil aldrig være nok.

Vi er nødt til at få fat i den der følsomme del af os, for at det virkelig batter.

For at slippe fri af mønstre som begrænser og skader din lykke, så må vi ned i ursuppen hvor de mønstre er installeret.

Det er naturligvis muligt at opnå et liv med et godt og tilfredsstillende arbejde, familieliv, venskaber, fest og glæde, når du ikke længere bliver ved med at handle efter de gamle selvsaboterende mønstre.

De bedste almindelige terapiformer jeg kender til dette arbejde er hypnose og kropsterapi.

Hypnose, foretaget af en dygtig intuitiv hypnoterapeut der ikke benytter sig af faste formler eller manuskripter, kan hjælpe de allerfleste med at slippe dybtliggende traumatiske mønstre og sætte dem fri til at leve et fantastisk liv.

Kropsterapi er også et fantastisk redskab. Det frigiver følelsesmæssige blokeringer, som vi ofte ikke engang aner at vi har, fordi de ligger i den del af nervesystemet der ikke kan fattes af intellektet.

Når følelsesmæssige spændinger forsvinder bliver vi fri.

Det giver en følelse af grundlæggende at være ok og sikre i verden. At vi er elsket og alt er godt.

Psykedeliske trips og mikrodosering kan være det element der både skaber mulighed for at få adgang til følelseshavet og som kan lære os at svømme trygt i det.

De effekter psykedeliske svampe har, integrerer det arbejde vi laver for at slippe uhensigtsmæssige mønstre, følelser der lammer os eller får os til at handle på måder som vi reelt ikke ønsker.

Som jeg oplever det, virker psykedelia som en tolk mellem følelserne og den rationelle forståelse. Nu er det pludselig muligt på et dybere plan at forstå og dermed handle bevidst anderledes uden at det føles som en kamp.

Det er altså ikke din skyld at du sidder fast i et mønster, og du kan ikke tænke eller tale dig ud af det. Og du kan ikke gøre det alene.

Men det er fuldstændig muligt at ændre mønstrene og dermed skabe et liv hvor du er grundlæggende glad og lykkelig det meste af tiden.

Det er op til dig hvor du vil starte, kroppen eller sindet eller endnu bedre, begge dele.

Hvis du har opdaget at du svømmer rundt i mudret vand, så kan du gøre noget for at rense det. Det er op til dig. Jeg håber du vælger at gøre noget godt for dig selv i dag.

Andre artikler

Forberedelse til et psykedelisk trip.

Forberedelse til et psykedelisk trip.

Integration og after care efter en psykedelisk rejse.

Integration og after care efter en psykedelisk rejse.

Om mønsterbrydning og valg af terapiform

Om mønsterbrydning og valg af terapiform

Et Alternativ til Ayahuasca?

Et Alternativ til Ayahuasca?
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}